Фото: ТопПрес

Продавци на пијачним тезгама и сличним објектима, а који су обвезници фискализације неће ни у наредној години имати обавезу евидентирања промета на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског фискалног уређаја.

Одложена примена могућа је захваљујући изменама Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја.

Продавци на пијачним тезгама и сличним објектима својевремено су снажно негодовали због идеје Министарства финансија да се и они нађу у групи продаваца који имају обавезу издавања фискалних рачуна.

ТопПрес/  Извор: Дневник