Топола –  Кукуруз се преузима у Агропродукту доо,  Бумбарево брдо, искључиво уз присуство ПССС Крагујевац доо у термину који ће накнадно бити објављен за кориснике из општине Топола, објавила је Агенција за рурални развој општине Топола.

Само у заказаним терминима лица из Тополе могу бити на месту испоруке, допремљен кукуруз је у ринфузу, на месту утовара уколико се преузима џакирана роба трошкове џакирања сноси пољопривредник, цена џакирања је по 1 килограму кукуруза два динара +пдв.

О  термину преузимања кукуруза пољопривредници ће накнадно бити обавештени.

Приликом преузимања кукуруза пољопривредник прилаже потврду коју му је издала ПССС Крагујевац доо, лични документ подносиоца захтева се даје на увид уколико кукуруз преузима друго лице уместо подносиоца захтева, мора имати писано овлашћење, није неопходна овера овлашћења као и лични документ подносиоца захтева који ће дати на увид.

Могуће је да се на једном возилу преузме кукуруз за више корисника, у том случају особа која преузима кукуруз мира донети личне карте лица за која преузима кукуруз и потписано овлашћење.

ТопПрес