Министарство пољопривреде објавило је данас јавни позив за подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству, који је отворен до 2. октобра 2023.

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране, манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака, набавку нових машина и опреме којом се штити добробит животиња, вагање, усмеравање и обуздавање животиња, производњу конзумних кокошијих јаја, пчеларство, мужу, држање, одгој и тов живине.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара.

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи могу поднети пријаве за подстицаје на порталу еПодстицаји.

ТопПрес/ Извор: Танјуг