Топола – Данас је у Визиторском центру  завршном презентацијом представљен пројекат “Унапређење услуга у заједници за стара лица у Општини Топола”. Овај пројекат финансира  Европска унија у износу од  192.000 евра.

Пројекат је трајао две године, обухватио је више од 70 корисника у седам насељених места, Топола, Липовац, Наталинци, Трнава/ Овсиште, Белосавци, Блазнава, Доња Шаторња.

Корисници услуге су житељи општине Топола, жене старије од 60 година и мушкарци старији од 65 година, без породичног старања или у стању социјалне угрожености.

За пружаоца услуге изабрано је Удружење грађана  „Волонтерски центар КОРАЦИ“ из Тополе.

На данашњем скупу су говорили председник општине Топола  Драган Живановић и председник Скупштине општине Драган Јовановић.  Учесници пројекта,  Марија Ристовић из Липовца испред координатора и геронто домаћица, као представник здравства директор Дома здравља “Свети Ђорђе” др. Горан Ђорђевић и Слободанка Миливојевић испред организације Волонтерског центра “Кораци” која је била пружалац услуге.

Драган Јовановић и Горан Ђорђевић

Присутне је кроз презентацију водила Зора Недовић асистент менаџера пројекта – координатор локалног економског развоја која је представила резултате пројекта и иновативне елементе из праксе.

Пројектом је унапређена психо – социјална и успостављена здравствена подршка корисницима услуге. Успостављена је мрежа седам клубова старих у местима која су обухваћена услугом. Пружена је логистичка подршка старима набавком аутомобила, здравствене опреме, ИТ опреме, хигијенских пакета, радног материјала, организацијом и извођењем  излета, извођењем обуке координатора клубова старих.

Спроведена је промотивна кампања израдом и поделом промо материјала и снимањем филма о старима.

ТопПрес