Породична пензија и ванбрачном партнеру: Нови закон предвидео олакшице за супружнике уз неколико услова

Породична пензија и ванбрачном партнеру: Нови закон предвидео олакшице за супружнике уз неколико услова

Право на породичну пензију може остварити и супружник и ванбрачни партнер уколико су брак и ванбрачна заједница живота трајали најмање три године или уколико са умрлим осигураником ванбрачни патнер има заједничко дете, предвиђено је изменама закона о ПИО које је пре неколико дана усвојила Влада Србије.

Право на породичну пензију може остварити и супружник из разведеног брака ако им је судском пресудом утврђено право на издржавање.Постојање ванпарничне заједнице и обавезе издржавања утврђује се у ванпарничном постпуку.

Законодавац не очекује да ће проширење могућности за остваривање права на породичну пензију на чланове ванбрачне заједнице имати значајне финансијске ефекте, јер мали број грађана живи у ванбрачној заједници.

Наиме, према резултатима пописа из 2011. године, свега 236.063 становника Србије старијих од 15 године живе у овом облику заједнице, што чини свега 3,8 одсто укупног броја становника које припада наведеној доби.

Када су у питању лица стара 50 и више година живота, свега 57.508 лица је те године живело у ванбрачној заједници, што је представљало око 2 процента лица у том животном добу. Не очекује се ни да ће ова законска обредба на дужи рок значајније утицати на пораст броја корисника породичне пензије (иначе је број корисника овог права у опадању последњих година), без обзира на већи удео ванбрачних заједница код млађег становништва.

Наиме, запосленост жена (као основне категорије корисника породичних пензија) расте у млађим старосним групама запослених, што значи да ће у већој мери оне остваривати право на своју, старосну пензију, а тиме ће се смањивати заинтересованост за остваривање породичне пензије.

ТопПрес/ Извор: Нова Економија

KOMENTARI