Топола, Крагујевац – Данас је у свечаној сали града Крагујевца испред Општине Топола, заменица председника општине Данијела Ђокић Пантић потписала споразум о успостављању система финансијског управљања и контроле у јединицама локалне самоуправе који финансира Влада Швајцарске, објављено је на званичној фејсбук страници општине Топола.
На састанку се Данијела Ђокић Пантић осврнула на претходне активности у реализацији Пројекта Релоф, а односи се на надзор у раду локалног јавног предузећа. Том приликом је заменица председника општине истакла да је Топола једна од ретких локалних самоуправа која је од самог почетка учествовала у реализацији Пројекта Реформа локалних јавних финансија. Овом приликом она се захвалила на подршци Влади Швајцарске и Пројекту Релоф.
-Општина Топола је кроз учествовање у овом пројекту сагледала ситуацију у трошењу буџетских средстава, а која се првенствено тичу рада локалног јавног предузећа и издвајања буџетских средстава за рад истог. У општини Топола постоји само једно Јавно предузеће, а то је ЈКСП „Топола“. Циљ Општине Топола у наредном периоду је Заштита јавног интереса кроз унапређење рада локалног јавног предузећа, кроз побољшање надзора над радом истог и повећање свести о значају праћења фискалног ризика који може настати из пословања Јавног предузећа. Такође, циљ нам је обезбеђење ликвидности у раду ЈКСП „Топола“, не само текуће ликвидности, него и на дужи рок, а самим тим остварење добити у раду и уплату дела остварене добити на буџет општине. То би уједно и значило мање субвенција из буџета, већу транспарентност у раду Јавног предузећа и ефикасније пружање комуналних услуга – рекла је Данијела Ђокић Пантић.
ТопПрес