Топола – Општински савет за координацију безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Топола обавештава заинтересована физичка и правна лица која испуњавају услове Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 30. новембром 2022. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за субвенционисану доделу.

Модели и типови трактора за које се врши субвенционална додела рамова су: IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 и IMT 549.

Садржај позива за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног  рама за употребљавани трактор са информацијама о начину подношења, моделима трактора на које се субвенција односи,  роковима за подношење и потребној документацији се може преузети на линку: https://www.abs.gov.rs/ср/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog–rama-za-upotrebljavani-traktor

У Републици Србији, у последње три године, услед превртања на тракторима без заштитног рама,
настрадало је чак 86 лица, ван јавних путева (њива, шума, ливада). У истом периоду у саобраћајним незгодама на путевима са учешћем трактора погинуло је 78 лица, односно у последње три године погинуло је 164 возача трактора, док је 360 возача повређено.

Процена је да у Републици Србији има око 100.000 трактора без заштитне кабине или рама.
Највећи проценат употребе трактора без заштитног рама или кабине је у централној Србији,чак око 50%.

Подсећамо да је једна од главних мера за смањење страдања и покушаја минимизирања повреда
возача трактора када дође до незгоде услед превртања, уградња испитаних и одобрених заштитних структура (рамова).

ТопПрес