Фото: ТопПрес

Топола – Председница Скупштине  општине Топола Јасна Вуковић, сазвала је 23. Седницу Скупштине општине Топола за 17.12. са почетком од девет часова.

За ову седницу је предложен Дневни ред сачињен од 17 тачака а међу првим тачкама пред одборницима ће се наћи  Предлог Одлуке о III измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину и  Предлог Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину.

Биће речи и о Предлогу  Кадровског плана општине Топола за 2023. годину, Предлогу Одлуке о усвајању Плана јавног здравља општине Топола 2022-2026 и Предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о јавним расправама.

На Дневном реду ће се наћи и  Предлог Одлуке о сахрањивању и гробљима, Предлог Одлуке о измени Одлуке о поверавању делатности, Предлог Одлуке о измени Одлуке о одржавању путева и улица на територији општине Топола, Предлог Одлуке о конверзији потраживања по основу јавних прихода, Предлог Одлуке о измени Одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у општини Топола и Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола.

Одборници ће разматрати   Годишњи Програм пословања ЈКСП „Топола“ Топола за 2023. годину и ценовник основних комуналних услуга ЈКСП „Топола“ Топола.

Разматраће се и Предлог  Споразума ФЦЦ ЕЦО ДОО Лапово о раскиду јавног уговора о услузи одржавања гробаља на подручју општине Топола и  захтев ФЦЦ ЕЦО ДОО Лапово за давање сагласности на повећање постојећих цена комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада са сеоског подручја општине Топола.

Седница ће се одржати у сали биоскопа.

ТопПрес