Топола – Одељење за комуналне делатности, грађевинско – урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденција и управљања имовином, Општинске управе општине Топола организоваће у четвртак, 1. децембра, јавну презентацију плана генералне регулације насеља Топола, објављено је на званичној фејсбук страници општине Топола. 
Презентација Нацрта планског документа одржаће се у скупштинској сали, на другом спрату, Општинске управе – Булевар краља Александра I бр. 9. Циљ презентације је непосредно упознавање јавности са планским решењима генералне регулације. Презентацијa се организује у оквиру оглашеног јавног увида у план генералне регулације насеља Топола.
Иначе, Јавни увид у план генералне регулације насеља Топола доступан је грађанима у згради Општинске управе општине Топола, Булевар краља Александра I бр. 9 у Тополи, приземље, канцеларија бр. 6, до 13. децембра 2022. године, сваког радног дана од 8 до 15 часова. Материјал је доступан и на интернет страни општине Топола у рубрици планска документа, а може се видети и кликом на: https://topola.rs/proba/
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Oдељењу за комуналне делатности, грађевинско – урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденција и управљања имовином Општине Топола, путем писарнице Општинске управе, закључно са 13. децембром 2022. године до 15 часова.
По завршеном јавном увиду одржаће се јавна седница Комисије за планове Скупштине Општине Топола, у згради Општинске управе општине Топола, ул. Булевар краља Александра I бр. 9 у Тополи, у скупштинској сали на II спрату, 16. децембра 2022. године, у 10 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине Општине Топола.
ТопПрес