Рок за пријављивање на јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња за 2023. годину продужен је до 27. новембра.

Овај јавни позив обухвата подстицаје за осигурање ратарских култура, повртарских култура, воћарских култура, винове лозе и хмеља, расадника, као и осигурање животиња, објавило је Министарство пољопривреде.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 2.500.000 динара.

Пољопривредни произвођачи приликом пријављивања на јавни позив за остваривање права на подстицаје за управљање ризицима кроз премију осигурања треба додатно да обрате пажњу на одређене ствари.

Пре приступања пријави за исплату осигурања, подаци у еРПГ и катастру морају да се подударају са подацима који су наведени на полиси.

Ово је најбитнија ставка како би средства могла да се аутоматски уплаћују без потребе за ручном провером.

Биљне културе морају, такође, да буду усклађене, оне наведене у еРПГ и оне које су наведене у полиси.

Полисе осигурања морају бити плаћене пре него што пољопривредници ступе у поступак пријаве за ту врсту субвенције.

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи могу поднети пријаве за подстицаје на порталу еПодстицаји.

ТопПрес/ Извор: Танјуг