Први пут биће обавезно осигурање од повреда на раду

Први пут биће обавезно осигурање од повреда на раду

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић формирао је три радне групе, међу којима и за израду Нацрта закона о осигурању од повреда на раду ради накнаде штете, којим би по први по први пут било уведено обавезно осигурање од повреда на раду.

Ђорђевић је истакао да се систем осигурања радника од повреда на раду заснива на вољи послодавца.

„Радници који претрпе повреду на раду, своја права у вези накнаде штете могу да остваре само покретањем дуготрајних судских поступака, а породице смртно страдалих радника су тешко, а често уопште нису остваривале ова права“, рекао је Ђорђевић, а наводи се у саопштењу министарства.

У Србији ће по први пут бити уведено обавезно осигурање од повреда на раду ради накнаде штете, а законом ће се уредити да финансијска средства за осигурање падају на терет послодавца и да се одређују у зависности од нивоа ризика од повређивања.

„Доношењем овог закона створиће се услови да се радницима који су повређени на раду или њиховим породицама заштите права и обезбеди одговарајућа одштета, јер Министарство брине о свим радницима, њиховој безбедности на раду и заштити здравља“, рекао је Ђорђевић.

Радну групу за израду нацрта закона, поред представника Министарства за рад, чине и представници министарстава здравља и финансија, као и Удружења осигуравача Србије и представници Уније послодаваца Србије, Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката Независност.

Министар је, такође, формирао и радну групу за израду Предлога стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом, као и за ревизију листе професионалних болести, ради заштите и унапређења положаја грађана, са посебним акцентом на особе са инвалидитетом.

Како се наводи, због престанка важења Стратегије 2015. године, важно је израдити предлог новог стратешког документа Владе на пољу унапређења положаја особа са инвалидитетом.

Радну групу за израду Предлога стратегије и Предлога акционог плана за примену Стратегије за период до 2024. године, чиниће представници ресорног министарства и особе са инвалидитетом.

„Ресорсно министарство посвећује посебну пажњу особама са инвалидитетом, унапређењу њиховог положаја и живота у земљи“, рекао је министар.

Задатак Радне групе за ревизију листе професионалних болести је ревизија листе професионалних болести садржане у одговарајућем Правилнику Међународне организације рада за случај несреће на послу и професионалних болести.

Према речима министра, у складу са појавом нових занимања потребно је ускладити и листу професионалних болести.

„Ово је још један од начина на који желимо да заштитимо наше раднике“, рекао је Ђорђевић и захвалио представницима синдиката и послодаваца на конструктивним иницијативама.

ТопПрес/ Извор: Танјуг