Топола – Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 16. маја 2022. године доноси Одлуку о  расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општинеТопола. 

Расписује се у оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе ЈЛС-Општина Топола, број: 404-78/2022-05-II од 14. фебруара 2022. године, у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину (у даљем тексту Програм),а у складу са чланом 15. Правилника број: 110-21/2022-05-III од 12.04.2022. године и 110-54/2022-05-III од 21.04.2022. године, Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. 

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији ОпштинеТопола.

Средстава за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22 у износу од 4.900.000,00 динара опредељена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола“, број 16/2021 и 8/2022).

Више информација о Јавном конкурсу налази се на сајту општине Топола ОВДЕ.

ТопПрес