Топола – Председник Скупштине општине Топола донео је Одлуку о расписивању избора за чланове Савета Месних заједница  Јеленац, Јунковац и Липовац за дан 21.04.2024. године у времену од 12.00 до 20.00 часова, објављено је на сајту општине Топола.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку ступањем на снагу ове Одлуке.

Изборе за чланове Савета месних заједница спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Одлуке о месним заједницама („Службени гласник СО Топола“ број 3/19 и 16/23).

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“, а објавиће се и на огласним таблама месних заједница, путем средстава јавног информисања и на интернет страници општине Топола.

ТопПрес