Топола – Председник Скупштине општине Топола Драган Јовановић,  донео је одлуку о расписивању избора за Савет месне заједнице Јунковац.

Расписују се избори за Савет месне заједнице Јунковац који ће се одржати дана 17.  марта 2019. године (недеља)  у времену од 17.00 до 20.00 часова.

Обавезује се постојећи Савет Месне заједнице Јунковац да комисији за избор Савета месних заједница општине Топола достави предлоге за чланове Савета најкасније два (3) дана пре дана одређеног за одржавање избора, објављено је на сајту општине Топола.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику СО Топола.

ТопПрес