Foto ThinkstockFoto Thinkstock

Београд – Министарство пољопривреде Србије наставља, у сарадњи са банкама, спровођење програма субвенционисаних кредита намењених пољопривредницима.

Како је речено агенцији Бета, кредитном подршком олакшан је приступ финансијским средствима регистрованим пољопривредним газдинствима, и то породичним пољопривредним газдинствима, предузетницима, правним лицима (микро, малим и средним предузећима) и земљорадничким задругама.

Корисници субвенционисаних кредита могу поднети захтев за набавку материјала за биљну производњу и то семенског и садног материјала, минералног и органског ђубрива и средстава за заштиту, као и механизације и опреме.

Повољни кредити намењени су и за набавку стоке и то говеда, свиња, оваца, коза, живине, пчела и риба, али и хране за животиње.

Максимални износ средстава на који у току године породична пољопривредна газдинства и предузетници могу да остваре право је шест милиона динара, док правна лица и задруге могу субвенционисаним кредитом да обезбеде максимално 18 милиона динара.

Ресорно министарство преузима обавезу да плати део камате банкама, а номинална каматна стопа за комерцијална регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу износи три одсто на неотплаћени део кредита.

Период отплате кредита може бити до једне године до пет година.

У случају да се корисници определе да кредит отплате у року до годину дана, односно од једне до три године, са банком могу договорити да рате отплаћују у месечним, тромесечним, шестомесечним или годишњим ануитетима.

У случају да се определе да период отплате буде од три до пет година, ануитети могу бити искључиво шестомесечни. Како је истакнуто, нижу номиналну каматну стопу од један одсто имаће носиоци породичних пољопривредних газдинства који навршавају највише 40 година током 2018, жене као носиоци газдинства, као и пољопривредна газдинства која су регистрована у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди у складу са одговарајућим правилником.

Прецизирано је да кредитом са роком отплате од три до пет године корисници могу набавити само одређене врсте механизације и опреме и да могу остварити само један захтев током године, док за разлику до максималног износа могу да остваре право на субвенционисани кредит за друге намене са роком отплате до једне или три године.

Уколико се корисници определе да користе кредит са роком отплате до три године, могу остварити право на мировање у отплати главнице у периоду до годину дана.

Средства се одобравају и враћају у динарима, тако да нема валутних клаузула. Како је наведено, приликом набавке одређених врста и категорија стоке пољопривредници могу да је осигурају код осигуравајућих кућа.

ТопПрес/ Извор: Бета