На седници Републичке изборне комисије (РИК), одржаној данас, донето је Упутство за спровођење гласања на републичком референдуму расписаном

 за 16. јануар 2022. године у условима епидемије заразне болести COVID-19.

Овим Упутством одређен је начин чишћења и дезинфекције гласачког места које мора бити очишћено, дезинфиковано и проветрено најмање 24 часа пре дана гласања, дефинисана је процедура током гласања на гласачком месту која обезбеђује услове заштите од заразне болести COVID-19, а утврђена су и правила за гласање ван гласачког места, саопштено је вечерас из Скупштине Србије.

Изборна комисија јединице локалне самоуправе и општинска/градска управа дужне су да обезбеде да гласачко место буде очишћено, дезинфиковано и проветрено најмање 24 часа пре дана гласања.

Опрема која се налази на гласачком месту (столови, столице, кваке на вратима и др) мора бити дезинфикована најмање 24 часа пре дана гласања.

Санитарне просторије на гласачком месту треба да буду опремљене сапуном, папирним убрусима за брисање руку и кантом за смеће у којој треба да се налази кеса у за одлагање искоришћених папирних убруса.

На улазу у објекат у којем се налази гласачко место, на видном месту истиче се плакат са информацијама о начину спречавања ширења заразне болести COVID-19, као и плакат о обавезном растојању између гласача.

Пре отварања гласачког места у 7 часова, потребно је добро проветрити гласачко место и дезинфиковати све радне површине и опрему, наводи се у Упутству.

Пре, током и по завршетку гласања у 20 часова, потребно је што чешће проветравати просторију у којој се налази гласачко место, дезинфиковати радне површине и места на којима се налазе паравани за обезбеђивање тајности гласања, а нарочито хемијске оловке које су на местима за гласање на располагању гласачима ради гласања.

Гласачки одбор уређује просторију за гласање, тако да од улаза на гласачко место до гласачке кутије, места за обављање радњи буду постављена тако да размак између њих буде најмање један и по метар.

Размак између паравана за обезбеђивање тајности гласања мора да буде најмање један и по метар.

На гласачком месту треба обезбедити размак од најмање једног и по метра између чланова гласачког одбора као и свих других лица која имају право да бораве на гласачком месту (гласачи, овлашћени посматрачи, чланови Републичке изборне комисије или изборне комисије јединице локалне самоуправе, представници медија).

Чланови гласачког одбора су дужни да, пре и током гласања, као и приликом утврђивања резултата гласања, правилно носе заштитне маске на лицу. Ова обавеза се сходно примењује и на сва остала лица која имају право да бораве на гласачком месту. Лице које, упркос упозорењу, крши ову обавезу мора бити удаљено са гласачког места.

Члан гласачког одбора који је задужен да рукује УВ лампом стара се о томе да у просторију у којој је гласачко место гласачи, као и сва друга лица која имају право да бораве на гласачком месту, улазе са правилно намештеном заштитном маском на лицу и да им на руке нанесе средство за дезинфекцију.

Ако неки гласач гласању приступи без заштитне маске, овај члан гласачког одбора му предаје заштитну маску и стара се о томе да је правилно намести на лице.

Чланови гласачког одбора треба да што чешће перу и дезинфикују руке (средствима на бази алкохола са минимално 70% алкохола) и да избегавају додиривање очију, уста и лица рукама.

Члан гласачког одбора који утврђују идентитет гласача и члан гласачког одбора који рукује изводом из бирачког списка дужни су да носе заштитне рукавице, које треба повремено да дезинфикују и, по могућности, мењају.

Гласач је дужан да привремено скине заштитну маску док му се не утврди идентитет на основу одговарајућег легитимационог документа.

Гласачки одбор је дужан да води рачуна о томе да се на гласачком месту, почев од окупљања гласачког одбора пре почетка гласања, па све до окончања рада на гласачком месту, контакти између лица која бораве на гласачком месту смање на најмању могућу меру.

Приликом спровођења гласања, гласачки одбор мора да успостави контролисани улазак и кретања гласача како се не би створила гужва и како би се обезбедио одговарајући размак између њих.

Улазак гласача на гласачко место треба дозволити само ако на гласачком месту постоји слободно место за гласање. Осталим лицима који имају право да бораве на гласачком месту улазак, односно боравак на гласачком месту може се омогућити само ако је могуће обезбедити правилан размак између свих присутних лица.

Приликом утврђивања резултата гласања, сви чланови гласачког одбора, осим заштитне маске, дужни су да носе и заштитне рукавице.

Приликом обавештавања од стране гласача да жели да гласа ван гласачког места, лице које прима то обавештење дужно је да гласача упита из ког разлога жели да гласа ван гласачког места, односно да ли је оболео од заразне болести COVID-19, има симптоме те болести (повишена температура, респираторне проблеме и др) или му је одређена мера карантина.

Чланови гласачког одбора који спроводе гласање ван гласачког места (повереници гласачког одбора), обавезно морају носити заштитне маске и заштитне рукавице и морају вршити дезинфекцију рукавица како приликом доласка код гласача који гласа ван гласачког места, тако и приликом одласка од тог гласача.

Повереници гласачког одбора, приликом доласка код гласача који гласа ван гласачког места, врше дезинфекцију руку гласачу и помагачу, уколико га има, и уједно се старају да они све време правилно носе заштитне маске.

Ако ван гласачког места гласа гласач оболео од заразне болести COVID-19, има симптоме те болести или му је одређена мера карантина, чланови гласачког одбора све радње прописане за обављање гласања ван гласачког места врше испред улазних врата стана односно куће у којој борави гласач који гласа ван гласачког места.

Гласач оболео од заразне болести COVID-19 не сме да има директан контакт са гласачким материјалом и може да гласа искључиво уз помоћ помагача, који уместо њега преузима и предаје гласачки материјал повереницима гласачког одбора, укључујући и одговарајући идентификациони документ тог гласача.

Помагачем у смислу овог упутства сматра се лице које није оболело од заразне болести COVID-19.

Гласач је дужан да привремено скине заштитну маску док му се не утврди идентитет на основу одговарајућег легитимационог документа.

По повратку на гласачко место, обавезно се дезинфикује сав материјал који су повереници гласачког одбора вратили на гласачко место.

Ово упутство, како се прецизира, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

ТопПрес/ Извор: Танјуг