За прикључење нове куће или зграде на енергетску мрежу потребно је проћи пет административних корака, а већ на првом у просеку се чека 12 дана, што је значајно побољшање у односу на последњи Доинг бусинесс извештај Светске банке за 2022. када је за добијање услова за прикључење било неопходно 28 дана.

НАЛЕДОВ-а анализа, која је обухватила 37 електродистрибуција у нашој земљи показала је да најуспешније електродистрибуције захтеве решавају за шест до осам дана (Лозница, Сомбор и Крушевац), што је брже од законског рока који решавање захтева ограничава на 15 дана.

С друге стране, на зачељу су Краљево, Нови Сад и Младеновац за чије је услове потребно сачекати од 24 до 32 дана, наводи се у билтену НАЛЕД-а.

Оно што представља додатни изазов за сваког инвеститора јесте да овај корак носи и највеће финансијско оптерећење јер је потребно платити различите таксе и накнаде односно трошак за теренске радове електродистрибуције на обезбеђивању прикључка.

„Проблем са обрадом захтева за прикључење није нов, на њега смо указивали годинама. Непоштовање рокова и предуго чекање, потреба да инвеститори позову службенике понаособ да би проверили статус свог предмета и несагласност око износа такси које је потребно платити, најчешћи су изазови“, рекла је шефица Јединице за имовину и инвестиције у НАЛЕД-у Јасмина Радовановић.

Како је истакла, комплексан регулаторни оквир и предвидивост висине очекиваних трошкова за прикључење уз прибављање потребне документације готово је немогућа мисија за будуће кориснике, што утиче на ефикасност поступка и ту је потребно направити помаке.

Радовановић додаје да су ранија истраживања показала да чак 95 одсто испитаника сматра да је трошак прикључења на струју несразмерно висок у поређењу са услугом.

У НАЛЕД-овој Сивој књизи 15, чак три препоруке баве се овом темом, а један од кључних предлога је да имаоци јавних овлашћења (у овом случају електродистрибуције), не наплаћују накнаду за услове за пројектовање и прикључење што је недавно и усвојено кроз амандман на измене Закона о планирању и изградњи за објекте А и Б категорије.

Дугорочно решење било би и успостављање дигиталне платформе за израду планских докумената, како би инвеститори и пројектанти на једном месту, ефикасно и транспарентно, могли сами да сазнају који су услови за прикључење, што би убрзало инфрастурктурни развој и сузило простор за корупцију.

Након добијања локацијских услова, следи најдужи корак, а то су радови електродистрибуције на обезбеђивању прикључка и техничка контрола.

У последњем Доинг бусинесс извештају, електродистрибуције су тај посао завршавале у просеку за 89 дана.

За преостала три корака инспекција унутрашњих инсталација, потписивање уговора с ЕПС-ом и инсталација бројила потребно је још 12 дана тако да је за целокупни посао било неопходно стрпљење у трајању од 125 дана.

ТопПрес/ Извор: Танјуг