Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања најавило је данас да ће се израдити нов Закон о социјалном заштити и да ће се приликом израде нацрта закона имати у виду и стечена искуства у борби са корона вирусом.

Према саопштењу, тај закон ће бити заснован на стручној пракси и искуству, а имаће за циљ да унапреди систем социјалне заштите.

У току је формирање Радне групе за израду нацрта новог закона, а у свом саставу ће, кажу, имати еминентне стручњаке из области социјалне заштите, представнике синдиката, цивилног сектора, али и друге стручњаке који се баве том облашћу.

Подсећају да је важећи закон резултат реформских процеса започетих Стратегијом развоја социјалне заштите 2005. године, те да реформа центара за социјални рад датира из 2008. године, као и да је пракса показала да започете промене нису дале жељене резултате, и да захтева другачија, примењивија решења, сагледано је стање у систему, систематизована досадашња искуства, лоша својства и проблеми, и на основи истих ће се приступити изради нових, примењивијих и квалитетнијих законских решења.

Такође, актуелна епидемија корона вируса, у којој се Србија налази од марта је наметнула потребу за унапређењем законског оквира. Радна група ће приликом израде нацрта закона имати у виду и искуства стечена у вишемесечној борби против корона вируса.

При изради решења узеће се у обзир и студија, и из ње произашле препоруке, коју је урадило ово Министарство уз подршку Светске здравствене организације а у вези са одговором овог Министарства у борби против корона вируса.

ТопПрес/ Извор: Танјуг