У току је достава решења о порезу на регистровано оружје за ову години а сва ће бити предата пошти 1. децембра, обавестила је данас Пореска управа Србије.

Решења о овом порезу сматраће се достављеним 15-ог дана од дана предаје пошти односно 16. децембра.

Рок за плаћање пореза оружје је 15 дана од дана достављања решења.

Порез за оружје за личну безбедност за које је издат оружни лист за држање оружја, односно колекционарска дозвола износи 3.790 динара, а ако је уз то издата и дозвола за ношење – 18.870 динара.

За аутоматску пушку порез износи 13.960 динара, а за полуаутоматску 5.600 динара.

Обвезник пореза на оружје је лице на које гласи оружни лист, односно колекционарска дозвола, као и дозвола за ношење оружја.

Пореска управа овај порез утврђује на основу података које доставља Министарство унутрашњих послова.

МУП издаје оружани лист за држање, односно колекционарску дозволу, као и дозволу за ношење оружја.

Порез на регистровано оружје плаћа се у годишњем износу за сваки комад оружја.

ТопПрес/ Извор: Танјуг