Прошлог месеца прихваћене су измене ИПАРД програма, па би предстојећи јавни позиви требало да укључе и вино и грожђе као дозвољене производе и инвестиције. У току је израда правилника који ће осим сектора воће, поврће, месо, млеко, остали усеви (житарице, уљарице, индустријско биље), обухватити и секторе вина, то јест грожђе, као и јаја.

То би могло да значи да ће у првом следећем јавном позиву из Мере 1 (инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава) који се очекује у јулу, бити додат сектор вина и грожђа.

Право да конкуришу имају газдинства уписана у Виноградарски регистар, са минимум 2, а максимум 100 хектара винограда на крају инвестиције. На јавном позиву у оквиру Мере 1 минимални износ ИПАРД подршке за виноградарство је 5.000 евра, а максимални 700.000 евра.

Такође, прерада грожђа биће могућа у Мери 3, а то се очекује у августу или септембру. Могу да конкуришу предузетници, микро, мала и средња предузећа. Услов је да је газдинство које је у склопу предузећа уписано у Виноградарски регистар, да су максимални капацитети годишње производње вина 20.000 до 1.000.000 литара на крају инвестиције.

На јавном позиву из Мере 3 минимални износ за прераду грожђа биће 10.000, а максимални милион евра.

У мају је Министарство пољопривреде донело измене правилника којим се дефинишу субвенције за подизање вишегодишњих засада воћа, винове лозе и хмеља.

ТопПрес/ Извор: екапија