Све мање инвалидских пензионера: Редовне контроле сузбиле лажну документацију

Све мање инвалидских пензионера: Редовне контроле сузбиле лажну документацију

Листа инвалидских пензионера у Србији из године у годину све је краћа. У 2019. години је, у односу на претходну, било око 8.000 имена мање, а ако упоредимо са периодом од пре десетак и више година на списку их је мање за неколико десетина хиљада.

Око 280.000 корисника инвалидске пензије може да рачуна на просечно месечно примање од 26.000 динара. Они тренутно чине 16,2 одсто од укупног броја корисника и најмалобројнија су категорија међу 1,7 милиона најстаријих у Србији. Њихова примања такође заузимају доњи део лествице, па тако само један корисник, који је право стекао на основу болести, има месечни чек од 125.000 динара. Има, међутим, и оних из групе пољопривредника, који су пензионисани као инвалиди и чији месечни чек износи тек око 100 евра.

Строжи услови за пензионисање и ревизија већ одобрених примања последњих десетак година знатно је смањила издвајања за ову категорију пензионера. Поређења ради, пре пет година било их је око 323.000 или 18,6 одсто. Због намештања инвалидских пензија и подметања лажне медицинске документације Фонд ПИО је пооштрио и вештачење. Свако ко је добио позив из Фонда имао је обавезу да се одазове на контролу, ванредну или редовну, јер су у супротном ризиковали да остану без примања.

После 11 година донет је и нови правилник о образовању и начину рада органа вештачења Фонда ПИО, који је поједноставио процедуре, убрзао процес вештачења за одлазак у инвалидску пензију, али и укинуо одређивање обавезног контролног прегледа корисника права на инвалидску пензију.

– Начин рада органа вештачења Фонда за испуњавање услова за одлазак у инвалидску пензију је максимално поједностављен, убрзан је процес медицинског вештачења, уведени су нови обрасци приликом вештачења потребе за помоћи и негом другог лица, телесног оштећења и неспособности за обављање пољопривредне делатности – кажу у ПИО.

Све ово је, између осталог, довело до тога да прошле године није поднета ниједна кривична пријава по питању промена у стању инвалидности у складу са чланом 96 Закона о ПИО. Примера ради, у 2018. их је било 16.

– Узроци инвалидности су у навећем броју случајева тумори и болести система крвотока – тврде у Фонду. – Уколико Фонд одбије захтев потенцијалног инвалидског пензионера, Законом о ПИО и Правилником о образовању, организацији и начину рада органа вештачења Фонда није регулисано да мора да протекне одређени период времена између подношења следећег захтева. Уобичајено је да осигураник подноси нови захтев када наступи нека нова промена у здравственом стању која може бити од утицаја на радну способност.

У складу са чланом 96 Закона о ПИО, промене у стању инвалидности које су од утицаја на право признато правноснажним решењем, утврђују се у поступку покренутом на захтев осигураника, корисника права, односно по службеној дужности, у складу са општим актом Фонда.

Без контроле нема пензије

Према Закону о ПИО корисник инвалидске пензије је дужан да се одазове на позив упућен од стране Фонда. Уколико се не одазове при поновљеном позиву, Фонд обуставља исплату пензије. До сада се 160 корисника није одазвало на позив за преглед, због чега им је привремено обустављена исплата пензија.

ТопПрес/ Извор: Новости