Фото: ТопПресФото: ТопПрес

Село Липовац налази се у непосредној близини општине Топола, а пут преко „ Карауле“ је повезао село и град  и на овај начин, иако постоји асфалтни пут који повезује ова два места велики број мештана села Липовац  до Тополе одлази управо овом деоницом.

На потезу Караула је доста њива, овде се гаји углавном винова лоза и мештани села кажу да не постоји боља земља за виноград од ове. Оштећена  деоница пута је због честих пролазака трактора и других пољопривредних машина била у   веома лошем стању,  а сада ће вредни домаћини овог села моћи да одлазе до својих парцела новим атарским путем.

ToпПрес

Пут преко Карауле, ТопПрес
Пут преко Карауле, ТопПрес