Министарство пољопривреде у оквиру пројекта израде „Програма наводњавања и одводњавања у Републици Србији од 2023. до 2032. године“, у сарадњи са ЕБРД и Организацијом за храну и пољопривреду УН (ФАО), организује од данас до 29. септембра низ тренинга за представнике пољопривредних стручних саветодавних служби.

Тренинге реализује Институт за примену науке у пољопривреди, чији је директор др Раде Јовановић отворио први од укупно четири тренинга, на којима ће учествовати око 150 полазника из 34 града у Србији.

Полазници тренинга су саветодавци из области ратарства, повртарства, воћарства, виноградарства, мелиорација, органске производње, заштите биља, као и пољопривредни произвођачи и приватни сектор, укључени у наводњавање и одводњавање.

Теме које су обухваћене програмом тренинга су: процена трошкова и користи од наводњавања, одабир, дизајн, одржавање и функционисање система наводњавања на пољопривредном газдинству, вођење евиденције наводњавања, анализа и побољшање перформанси, типични трошкови и користи од наводњавања за различите усеве, извори финансирања инвестиција у системе наводњавања и родни аспекти приступа пољопривредним ресурсима у Србији, наведено је у саопштењу.

На трећем састанку Радне групе, који је одржан у јулу , представљен је нацрт Програма наводњавања и одводњавања са Акционим планом, који је резултат двогодишњег рада експерата у оквиру тематских радних група и обједињује девет техничких докумената, који су доступни на интернет презентацији пројекта. Основни циљ израде овог документа је подршка развоју пољопривредне производње у Србији, повећањем капацитета за наводњавање, идентификацијом и мапирањем приоритетних инвестиција у наредних десет година.

Програм наводњавања и одводњавања у Републици Србији од 2023. до 2032. године обезбеђује смернице за јавна улагања у наводњавање и одводњавање и адекватно управљање и финансирање система у јавној својини.

Такође, Програмом се успоставља одговарајући правни и институционални оквир за развој индивидуалног наводњавања, промовишу ефикасне и профитабилне праксе наводњавања на пољопривредним газдинствима и обезбеђује да јавна улагања, политике и прописи адекватно узимају у обзир климатске промене.

Програм прати и петогодишњи Акциони план којим се утврђују специфичне активности које треба предузети током периода 2023-2027. године у области законодавства, управљања водним ресурсима, накнада за наводњавање и одводњавање и улагање у јавне системе наводњавања и одводњавања.

Акциони план ће створити капацитете и механизме који ће омогућити да будућа улагања буду правилно одабрана, финансирана и праћена.

ТопПрес/ Извор: Танјуг