На крају трећег тромесечја, у добровољне пензијске фондове уплаћивала су 218.442 корисника, за 1.021 више него на крају другог квартала, а учешће чланова ових фондова у укупном броју запослених износило је 9,3 одсто, објавила је Народна банка Србије (НБС).

Нето имовина фондова износила је 52,4 милијарде динара и била је већа за 1,2 одсто него на крају претходног тромесечја.

Укупне уплате корисника износиле су 1,1 милијарду динара, чланови су повукли 608,2 милиона динара, а принос од улагања износио је 168 милиона динара.

Када је реч о структури улагања имовине фондова она се у трећем кварталу није знатније променила у односу на претходни период, па су највећи удео имале државне обвезнице, које су чиниле 74,5 одсто укупне имовине, средства на кастоди рачунима и орочени депозити банака чинили су 13,8 одсто а улагање у акције 10,8 одсто. Просечан износ акумулираних средстава на рачунима чланова износио је 268.100 динара.

Корисници су у просеку имали по 47 година, а највише је било оних између 40 и 60 година, чији је удео у укупном броју износио 62,3 одсто.

Индивидуалне уплате чиниле су 37,9 одсто укупних уплата, 35,3 одсто су уплате послодаваца који својим запосленима уплаћују доприносе у пензијски фонд, а 26,8 одсто односи се на уплате преко пензијских планова.

У извештају НБС се наводи да је у трећем тромесечју приметан раст индивидуалних уплата доприноса у односу на претходно тромесечје.

Из фондова је исплаћено 608,2 милиона динара, при чему су једнократне исплате чиниле највећи део укупних исплата 481,1 милион динара, програмиране исплате 112,5 милиона динара, а делимичне 14,7 милиона динара.

На тржишту добровољних пензијских фондова, на крају трећег тромесечја ове године пословала су четири друштва за управљање, која су управљала имовином седам добровољних пензијских фондова, две кастоди банке, пет банака посредника и једно друштво за осигурање посредник.

ТопПрес/ Извор: Танјуг