Топола – Председница Скупштине општине Топола Јасна Вуковић, сазвала је 22. Седницу Скупштине општине Топола за 26.11. са почетком у девет часова.

За  ову седницу предлажен је Дневни ред сачињен од пет тачака.

Пред одборницима ће се најпре наћи Предлог  Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину.

Одборници ће се  упознати са усвојеним Извештајем о извршењу прихода и примања, расхода и издатака Одлуке о буџету општине Топола за период 01.01. до 30.06.2022. године.

Разматраће се Извештај о пословању ЈКСП ,,Топола“ Топола за 2021. годину, као и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКСП ,,Топола“ Топола за период од 1.01. до 30.09.2022. годину.

Дневним редом је планирано и разматрање Наративног и финансијског извештаја културно туристичке манифестације „Опленачка берба 2022“.

Седница ће се одржати у сали биоскопа.

ТопПрес