Фото: ТопПресФото: ТопПрес

Топола- На уласку у Тополу из правца Београда, налази се НИС-ова пумпа, план је да се у близини ње изгради кружни ток  који ће потпуно променити овај део града, а прва на удару која ће добити потпуно нов изглед је НИС-ова пумпа..

„Изградњом новог комплекса станице за снабдевање горивом ‘’Топола’’ са рушењем постојећег остварује се идеја постојања савременог малопродајног објекта у срцу Тополе, нови објекат савременог општег визуелног и естетског утиска имаће у својој понуди шири асортиман моторних горива и пратећих производа и високи квалитет услуге“ изјавио је за ТопПрес директор НИС-ове пумпе Иван Вујичић.

„Предвиђена је уградња: нових челичних резервоара за течна горива капацитета 2х40 m3, резервоара за ТНГ капацитета 30 m3 и полиетиленских цевовода са дуплим зидовима у циљу заштите земљишта и подземних вода са детекцијом и звучном сигнализацијом у случају евентуалних цурења“ нагласио је Вујичић.

Директор је истакао да одабраном технологијом рада уз примену прописаних законских норматива, превентивних мера и мера за смањење и спречавање загађења ваздуха, земљишта, воде, буке, као и уз редован мониторинг релевантних параметара, утицај пројекта на животну средину се своди на минималне вредности у законском оквиру.

 

Он додаје да ће нов затворен технолошки систем при претакању деривата онемогућује простирање запаљивих гасова у околину, односно ван резервоарског простора и аутомата за истакање горива, чиме се контролишу зоне опасности од избијања пожара.

„НИС велику пажњу посвећује безбедности и заштити здравља, као и физичкој безбедности запослених, извођача, трећих лица и локалног становништва, обавезна обука запослених омогућава адекватну превентиву, као и правовремено и ефикасно реаговање у ванредним околностима“ објашњава Вујичић .

Вредност инвестиције процењена је на 121 милион динара.

ТопПрес