foto tanjugfoto tanjug

Директорка Пореске управе Драгана Марковић каже за РТС да су неки од пропуста које порески обвезници праве – неиздавање фискалних рачуна, непријављивање радника или неслагање у благајни. Додаје да су изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији пооштрене казне за непоштовање прописа.

Уколико се први пут у контроли установи једна од неправилности, уместо досадашњих седам дана, биће 15 дана привремене забране обављања делатности. Уколико се по други пут установи да постоји неправилност, биће 90 дана по новим изменама Закона о пореском поступку, а уколико се трећи пут установи да постоји неправилност, привремена забрана обављања делатности ће бити годину дана.

Који су то пропусти које прави порески обвезник?

Има више пропуста. На пример, неиздавање фискалних рачуна, затим радно-правни статус запослених – непријављени радници или неслагање у благајни.

Принудна наплата се до сада углавом одвијала блокадом рачуна и запленом имовине. Сада има неких новина које су на први поглед позитивне?

Измирење обавеза путем репрограма и новина је што се у Закону сада дозвољава могућност 12 месеци грејс периода.

У закону је до сада писало да Пореска управа утврђује, контролише и наплаћује. Међутим, сада имамо формулацију да пружа услуге. Шта то значи за обвезнике?

Правац у коме се крећу промене Пореске управе у складу са изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији усмерен је ка развоју клијентског односа Пореске управе и пореских обвезника. У духу нашег програма трансформације, оформљен је већ дуже време Сектор за пружање услуга пореским обвезницима и отворено је 37 шалтера широм Србије у којима порески обвезници могу да добију подршку и где можемо да решимо њихове одређене проблеме и питања.

Какве ефекте Пореска управа очекује од примене измењеног Закона о пореском поступку?

Позивамо пореске обвезнике да редовно измирују пореске обавезе јер само на тај начин можемо доћи до нових болница, вртића, путева за добробит читавог друштва. На тај начин ће избећи казне које су прописане новим изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Изменe Закона о пореском поступку доносе 98 новина у раду Пореске управе и обавезама пореских обвезника.

ТопПрес/ Извор: РТС