У Србији, према последњим подацима, ради 871 професионални управник зграде, а најчешћи проблеми са којима се суочавају су то што власници станова мисле да су они одговорни за све, да би требало да им буду доступни 24 сата дневно и што их доживљавају као домаре и чистачице, наводе саговорници Танјуга.

Дејан Туркаљ, директор фирме „Мој уравник“, која се бави професионалним управљањем, објашњава да је фирма та која треба да им буде доступна током 24 сата.

Фирма која се бави професионалним управљањем треба да има кол центар, дежурство, и да у сваком тренутку води евиденцију позива и рекламација, прецизирао је Туркаљ.

Појаснио је да управник зграде, било да је реч о професионалном или управнику из редова станара, не одлучује већ спроводи одлуке власника станова које се доносе већином.

„Управник зграде није домар нити чистачица, не бави се одржавањем зеленила већ организује све те активности. Он је теренски радник у чијој је надлежности да одржава састанке, комуницира са власницима станова и све захтеве проследи у фирму која се тиме бави“, рекао је Туркаљ.

Како је додао, проблем је што власници станова сматрају да је професионални управник одговоран за све, па и за лоше стање зграда старих више деценија.

Проблем је, каже, и недостатак новца.

Подсетио је да је законом и правилницима о минималним издвајањима за текуће и инвестиционо одржавање зграда јасно дефинисана сума коју станари морају да уплате на рачун зграде.

„Поједини станари сматрају да сав тај новац приходује фирма која се бави професионалним управљањем што није тачно“, јасан Туркаљ.

Објашњава да је реч о резервном фонду зграде који се користи за текуће одржавање и хитне интервенције.

Проблем је, каже, и лоша комуникација између станара и управника до које најчешће долази због лоше презентације закона у јавности.

„Често се у медијима појављују информације о томе шта су обавезе професионалних управника, али све мање или скоро никако које су обавезе власника станова, а једна од њих је управо одржавање зграда“, истакао је Туркаљ.

Према последњим подацима из Регистра професионалних управника зграда, који у складу са Законом о становању и одржавању зграда води Привредна комора Србије, у нашој земљи ради 871 професионални управник зграда.

Надлежност професионалних управника дефинисана је тим законом, каже за Танјуг Мирјана Ковачевић из ПКС и додаје да професионални управник предлаже скупштини стамбене заједнице програм одржавања зграде и стара се о одржавању земљишта које служи за редовну употребу зграде.

Такође, навела је, професионални управник уз сагласност скупштине станара одлучује о начину коришћења земљишта које служи за редовну употребу зграде, обезбеђује могуцност пријављивања кварова или других проблема као што су непоштовање кућног реда, бука и други штетни утицаји у згради 24 сата непрекидно.

„На основу примљене пријаве професионални управник је дужан да обавести надлежни орган о проблему, односно захтева предузимање одговарајуцих мера од надлежног органа, евидентира сваку примљену пријаву са подацима о проблему и времену пријема, обезбеђује извршење хитних интервенција у примереном року, а најкасније 48 сати од тренутка пријаве“, навела је Ковачевић.

Дотрајали кровови који прокишњавају, оронуле фасаде чији су делови склони паду, запушена канализација, крађа олука и делова сливника, неисправни интерфони и улазна врата зграде, непостојање видео надзора и неадекватно одржавање хигијене само су неки од задатака које професионални управници у договору са станарима морају да реше, додала је Ковачевић.

Осим свакодневне комуникације са станарима, јавним и комуналним предузећима, рекла је да су професионални управници у обавези и да одговарају на захтеве грађевинске инспекције, комуналне полиције и инспекције, пореске управе.

„Такође, морају да познају финансијске и рачуноводствене послове, како би омогућили да стамбена заједница реализује све своје законске обавезе“, рекла је Ковачевић.

Уколико професионални управник неадекватно обавља своје дужности, станари га, истакла је, могу пријавити ПКС која, према закону, треба да у ту сврху успостави Суд части.

ТопПрес/ Извор: Танјуг