Више рокова у судским поступцима престаје да тече током ванредног стања, наводи се у Уредби о роковима у судским поступцима за време ванредног стања коју је 20. марта донела Влада Србије, а чији је супотписник председник републике.

Током ванредног стања престају да теку рокови за подношење тужбе у парничном поступку, приватне тужбе у кривичном поступку и предлога за покретање ванпарничног поступка или поступка извршења и обезбеђења.

У уредби се наводи да престају да теку и рокови за подношење тужбе у управном спору и подношење уставне жалбе.

Рокови за изјављивање правних лекова, правних средстава или за предузимање других процесних радњи у наведеним судским поступцима престају тећи за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године, наводи се у уредби.

Уредбом је утврђено да за време ванредног стања престају да теку и рокови, у кривичном поступку, прекршајном поступку и поступку за привредне преступе, за изјављивање жалби на одлуке којима се поступак окончава, као и за изјављивање ванредних правних лекова.

ТопПрес/ Извор: Танјуг