Скупштина Србије усвојила је сет изборних закона којима би требало да се побољшају изборни услови за следеће изборе који су најављени за 3. април.

Предлози изборних закона настали су као исход паралелних међустраначких дијалога о изборним условима, који су вођени са и без европосредника, као и на основу препорука ОЕБС-ове Канцеларије за демократске институције.

Посланици су усвојили Предлог закона о избору народних посланика, о локалним изборима, о избору председника Републике, као и Предлог закона о финансирању политичких активности и измене Закона о спречавању корупције.

Влада је прихватила неколико амандмана на ове законе – да се кандидатуре за председника Републике проглашавају жребом, а не по редоследу којим су поднети предлози кандидата, да бирач може подржати само једну листу, као и да се учесницима избора на почетку кампање додели 40 одсто средстава, а преосталих 60 одсто након што пређу цензус од три одсто.

Очекује се боља контрола избора с обзиром да ће опозиција имати своје чланове у РИК-у, као и најмање 16.000 чланова у бирачким телима широм Србије.

Предлозима закона се не мењају суштински аспекти избора за народне посланике, избора за председника Републике и одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, односно задржавају се досадашња законска решења која се могу и сматрати основним постулатима изборног процеса у Србији.

Новине које доносе ова три изборна закона су значајне пре свега у погледу заштите права у изборним поступцима и лакшег кандидовања политичких странака националних мањина, као и у погледу организације и транспарентности рада органа за спровођење избора.

Националне мањине неће морати да прикупљају 10.000, већ 5.000 потписа да би им листа била проглашена.

Веће плате за намештенике који обављају пратеће послове

Скупштина Србије усвојила је вечерас Закон о платама државних службеника и намештеника којим се мењају коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених намештеника који обављају пратеће помоћно-техничке послове у државним органима.

Промена висине коефицијената креће се у распону од 1,20 за радна места намештеника шесте врсте-основна школа, до 1,96 за радна места намештеника треће врсте-виша школа и студије првог степена.

Тиме ће се увећати зараде за преко 4.500 намештеника од треће до шесте платне групе, што ће створити услове за адекватно разликовање у вредновању послова различите сложености, унапредити њихов материјални положај и допринети мотивацији запослених и квалитету њиховог рада.

Скупштина усвојила Закон о социјалном предузетништву

Скупштина Србије усвојила је вечерас Закон о социјалном предузетништву којим се правно регулише такав начин пословања.

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић рекла је у начелној расправи да социјално предузетништво представља посебан начин пословања где као и код сваког предузетништва постоји економска компонента, али са социјалном димензијом.

“Кроз зараду која се обезбеђује у овим предузећима путем продаје производа и услуга увек се један део зараде одвоји ради испуњавања одређене социјалне мисије”, рекла је Кисић Тепавчевић.

Она је објаснила да је то могуће спровести путем запошљавања најугроженијих категорија на тржишту рада, затим путем директног издвајања дела зараде предузећа ка решавању одређених друштвених и економских изазова, а могуће је, каже, да се таква врста делатности испољи и кроз директно пружање услуга заједници.

Закон предвиђа и пружање активне подршке тим субјектима од стране државе, како финансијске, тако и нефинансијске природе што ће бити утврђено програмом развоја који доноси влада на период од пет година.

Рок за пререгистрацију и оружне листове померен на 2024.

Скупштина Србије усвојила је вечерас измене Закона о оружју и муницији којим се рок за пререгистрацију и замену оружних листова помера за две године.

Рок за замену оружних листова био је 5.март 2022. године, а сада се помера на 5. март 2024.године.

У Србији је укупно осам одсто становништва наоружано, што је и просек земаља Европске уније.

Потврда уговора о кредитима за изградњу инфраструктуре

Скупштина Србије усвојила је вечерас више закона о зајмовима којима се омогућава наставак реализације инфраструктурних пројеката из програма Србија 2025.

Један од тих пројеката је и изградња Моравског коридора, односно деонице Појате-Прељина, а уговор је “тежак” око 400 милиона евра.

Та средства ће бити искоришћена за изградњу инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деонице Појате – Прељина.

Посланици су усвојили Закон о потврђивању уговора који се односи на прву фазу пројекта сакупљање и пречишћавање отпадних вода централног канализационог система града Београда у вредности од 203.775.000 евра.

Усвојен је и уговор о зајму између Србије и Европске банке за обнову и развој, а тиче се отпорности на климатске промене, односно изградње примарне инфраструктуре за наводњавање акумулационих језера Павловци и Борковци на Фрушкој гори.

Потврђен је уговор о зајму између Србије и Европске банке за обнову и развој и закона о потврђивању уговора о кредитном аранжману између Француске агенције за развој и Србије за реализацију програма чврстог отпада у Србији.

То су пројекти који се тичу животне средине.

Укупна вредност пројекта за регионалне депоније је 150 милиона евра, и то из Европске банке за обнову и развој 75 милиона евра и Француске агенције још толико.

Потврђен је и уговор за пројекат “Чиста Србија”, чији је циљ изградња комуналне инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање чврстог отпада, а реч је о 250 постројења за прераду отпадних вода, 7.000 километара канализационе мреже.

Посланици су потврдили и уговор о зајму који се тиче изградње брзе саобраћајнице Нови Сад – Рума, односно Фрушкогорског коридора.

Ружић: Реконструкција и опремање два центра за обуку

Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић изјавио је данас да се Предлогом закона којим се потврђује зајам од 20 милиона евра код Банке за развој Савета Европе, омогућава реконструкција и опремање два центра за обуку за дуално образовање.

Ружић је у Скупштини Србије рекао да се један центар налази у Београду, а други у Вршцу, за потребе ваздухопловног образовања у Србији по моделу дуалног образовања.

„Ова инвестиција ће омогућити да створимо додатне услове за образовање ваздухопловних кадрова у Србији и региону и помоћи у обезбеђивању каријере за будуће пилоте, контролоре лета и друга сродна занимања“, рекао је Ружић.

Он је навео да се пројекат може посматрати као пилот пројекат за развој дуалног образовања на академском нивоу, што је приоритет за Министарство просвете у складу са Законом о дуалном образовању.

„Циљ пројекта је да ојача позицију наше државе у ваздухопловном образовању и обуци, али и шире у секторској индустрији и услугама и то не само на европском тржишту, већ широм света“, рекао је Ружић.

Према његовим речима, очекује се да ће пројекат такође ојачати Београд као регионално средиште ваздухопловних услуга уопште.

„Када је Вршац у питању, план је да се реконструише и опреми студентски смештај, просторија за учење и рекреацију и две зграде са учионицама за формалну обуку, затим и објекти цивилног ваздухопловства, као и да се набави нова опрема“, рекао је Ружић.

У Центру за обуку у Београду, планира се, каже, реконструкција зграде у којој ће се налазити симулатор лета и набавка комплетног симулатора летења Ербас А320.

„Оба центра ћемо модернизовати и то дигитализацијом процеса школовања и обуке и набавком возила неопходним за путовање између два центра“, рекао је Ружић.

ТопПрес/ Извор: Танјуг