Србија ће са 355 милиона динара субвенционисати заштићена природна добра од националног интереса, наводи се у Уредби којом је Влада Србије утврдила распоред, услове и начин коришћења тог новца.

Државне субвенције послужиће за финансирање радова и других трошкова, укључујући зараде запослених код управљача на пословима дефинисаним Законом о заштити природе.

Намењене су чување, одржавање и презентација заштићених подручја, управљању посетиоцима, регулисању имовинско-правних односа, праћењу и унапређењу стања заштићених подручја, уређењу простора и одрживом коришћењу природних ресурса, као и за зараде запослених у Јавном предузећу Национални парк Шар планина.

Право на коришћење субвенција имају управљачи националних паркова и заштићених подручја проглашених актом Владе Србије.

Државни новац се додељује на основу програма управљања заштићеног подручја за 2023. годину на које Министарство заштите животне средине даје сагласност.

„Националном парку Шар планина“ субвенције се додељују на основу захтева за помоћ услед поремећаја у пословању предузећа.

Додела субвенција врши се по захтеву за доделу средстава субвенција за заштићена природна добра од националног интереса које подносе управљачи подносе.

Захтеви за доделу средстава субвенција могу се поднети до краја октобра.

ТопПрес/ Извор: Танјуг