Топола – На 50. Седници Општинског већа и на јучерашњој Седници Скупштине општине Топола усвојен је завршни рачун буџета за прошлу годину. Према речима Јасне Миљковић, руководиоца одељења за буџет, привреду и друштвене делатности завршни рачун је консолидован, односно представља консолидацију свих завршних рачуна директних и индиректних корисника  буџетских средстава.

„Завршни рачун састоји се од више чланова, члан 1 је биланс стања и даје слику каква је наша имовина, она је 8. 339.420, 00  динара. Јавна имовина је прешла у јавну својину што је веома битно.
Приходи су око 640 милиона а остали извори финансирања око 704 милиона динара. Остварење прихода у односу на план је око 90 одсто. Топола је током прошле године  највише издвојила средства у програм 15, 8, 7 и 2 а то су комунална делатност, спорт, предшколско и функционисање директних и индиректних корисника. Инвестиције које су реализоване побројаћу неке,  реконструкција и прикључак зграде општинске управе на гасовод, успостављање Јединственог управног места, набавка опреме и радови на изворишту Кречана 3, пројектно техничка документација за разне намене, предшколско образовање, израда рампе, опрема забавишта, око Дома здравља прикључак на гасовод, санација свлачионица и сала, издвајања у оквиру културе, туризма и заштите животне средине, разне манифестације  и подстицаји за пољопривреднике“, рекла је за ТопПрес Јасна Миљковић испред одељења за буџет општине Топола.

ТопПрес