Топола – ЈКСП „Топола“ издало је план водоснабдевања за наступајући период до 30.  октобра. У саопштењу се каже:

„Од 13. октобра  водоводни систем се стабилизује ad hoc мерама. Тада је ниво резерви досегао најнижи одрживи ниво. Узрок томе је било оштећење главног цевовода дана 10.10. и енормна потрошња током 56. Опленачке бербе, која је била очекивана, имајући у виду лепо време и број посетилаца од преко 100.000, што вишеструко премашује капацитете. Доток са свих изворишта из Јарменоваца износи само 12 l/s, а са градских изворишта 8 l/s. Наредних 10 дана прогнозирано је и даље изузетно топло време за ово доба године, без кише. Дана 22.10.2019. године у 9 часова резерве пијаће воде у резервоару R0 износе 4,3 метара.“

Како би се обезбедила стабилност система, ниво резерви би требало одржати на постојећем нивоу, речено је у ЈКСП Топола.
Имајући у виду веома мали доток и очекивано даље опадање, неопходно је наставити са рестриктивним мерама. Како се водоводни систем стабилизовао, могућа је израда плана рестрикција, као и њихово ублажавање, наводи се у саопштењу ЈКСП Топола.
План водоснабдевања за период до 30. октобра:
ТопПрес