Топола – ЈКСП Топола издало је нов план водоснабдевања за период до  8. новембра. У саопштењу се каже:

„Слаба киша од 30.10. и смањена потрошња допринели су да се водом снабдеју сви потрошачи. Корисници у насељима Жабаре, Митровчић и Ваганц су прикључени на систем водоснабдевања у 8 часова дана 31.10. Мађутим, због хаварије на цеви, корисници у насељу Митровчић ће добити воду, одмах по санацији, која се очекује до 14 часова. Остала сеоска насеља, која су имала воду од 30.10, искључена су 8 часова. Слаба киша и захлађење од 30.10. допринели су побољшању дотока и стања резерви. Како би се искористило повећање резерви воде, ванредно су укључена на систем насеља Жабаре, Ваганац и Митровчић. Међутим, ефекат је био краткотрајан и у овом тренутку доток је, поново, 12 l/s. Градска изворишта дају око 8 l/s и служе искључиво за снабдевање Тополе“, речено је у ЈКСП Топола.

Према речима надлежних из ове установе данас у девет часова резерве пијаће воде у резервоару  R0 износе 4,2 метара.

У 8 часова искључена су насеља Винча, Пласковац, Липовац и Метеризе, који су имали воду од среде 30.10. За  наредни период израђен је план  на основу пропрачуна тренутног дотока и потрошње, без кише наредних 7 дана. Уколико дође до кишних падавина у сливу изворишта, као и до сада, ове количине ће бити искоришћене и рестриктивне мере ће бити ублажене у складу са повећањем дотока“, кажу у ЈКСП Топола.

ТопПрес