Топола – Општина Топола је расписала конкурс за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за  2023. годину. Конкурсом су утврђени услови и начин избора корисника средстава за следеће мере и инвестиције:

1.Регрес – Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање);

2.Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава –  Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку  производњу и  Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева;

3.Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре –  Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије;

4.Набавка материјала за прихрану пчела;

5.Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата.

Укупно опредељена средства за наведене мере и инвестиције износе око 8 милиона динара.

Конкурс је објављен на Званичној презентацији општине Топола www.topola.rs као и на огласној табли Општинске управе и отворен је до утрошка планираних средстава, а  најкасније до 31. октобра текуће године.

Захтеви и додатне информације могу се добити у одељењу за пољопривреду Општинске управе, улица Краљице Марије бр. 1 или на телефон: 034/6811-274.

ТопПрес