Топола – Председник Општинског већа општине Топола, сазвао је 64. Седницу Општинског већа за петак са почетком од девет часова.

На Дневном реду ће се наћи 29 тачака међу којима је и утврђивање Предлога Одлуке  о III измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину.

Такође ће бити речи о Предлогу  Кадровског плана општине Топола за 2023. годину као и о  Предлогу Одлуке о сахрањивању и гробљима.

Пред већницима ће се наћи и Предлог Одлуке о измени Одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дана одржавања манифестација и вашара у општини Топола али и Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола.

На Дневном реду ће се наћи и Предлог измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину.

Већници ће разматрати  Предлог Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола за 2022. годину,  Предлог Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола за 2022. годину – управљање ризицима (осигурање) и сеоски туризам.

Разматраће се и годишњи Програм пословања ЈКСП „Топола“ Топола за 2023. годину као и предлог споразума ФЦЦ ЕЦО ДОО Лапово о раскиду јавног уговора о услузи одржавања гробаља на подручју општине Топола. Такође ће се разматрати захтев поменуте фирме и за  давање сагласности на повећање постојећих цена комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада са сеоског подручја општине Топола.

На Дневном реду ће се наћи и низ појединачних захтева као и захтеви грађана за финансијску помоћ за лечење.

ТопПрес