foto_gzsfoto_gzs

Након пажљивог планирања воћњака, за формирање здравих, родних и дуговечних вишегодишњих засада потребно је користити здрав садни материјал.

Велики број патогених микроорганизама као што су паразитне псеудогљиве, гљиве, бактерије, вируси, вироиди и фитоплазми, преноси се садним материјалом воћака и винове лозе.

Нарочиту опасност представљају вируси, јер заражене биљке не могу бити излечене. У том случају, једини начин да се засад очува, јесте вађење и уништавање оболелих стабала воћака и чокота винове лозе.

Всоко квалитетан садни материјал добија се поступком сертификације, по строго утврђеним прописима, који гарантују сортну чистоћу и здравствени статус (без вируса и трајно ослобођен осталих патогена). У поступку сертификације утврђене су категорије репродукционог и садног материјала, као и минимум фитосанитарне контроле за сваку категорију. Сертификатом који се прилаже уз садни материјала купцу се потврђује да је материјал произведен уз поштовање прописане процедуре и стандарда и гарантује квалитет како сортни тако и здравствени.

Категорије садног материјала

Изворни материјал

Порекло води од пажљиво одабраних кандидата – клонова воћака и винове лозе, издвојених по строгим критеријумима из родних засада, са 2-3 локалитета. Клонови се бирају на основу визуелне оцене сортне исправности, квалитета, виталности и здравственог стања. Кандидат – клонови се умножавају, саде и прате у погледу здравственог стања, родности и сортне чистоће у колекционом огледу научне институције. Само здрави клонови се даље умножавају и чувају у карантинском објекту (мрежанику).

Предосновни материјал

Производи се умножавањем изворног материјала, здравствено тестира и чува у мрежанику изолован од инсеката вектора патогена, заштићен од фактора спољашње средине (киша, ветар…) и без присуства корова. На биљкама се врши визуелна провера симптома болести. Сваке године, свака биљка се тестира на присуство одређених вируса, проверава сортна исправност и појава мутација.

Основни материјал

Обично се обележава белом етикетом а производи се умножавањем предосновног материјала у мрежаницима или на отвореном пољу (матични засад), уз поштовање строго дефинисаних услова производње. Визуелно се проверава појава симптома вирусних болести и сортна исправност.

Сертификовани материјал

Често се у промету обележава етикетом плаве боје а производи се умножавањем основног материјала у матичним засадима. Намењен је за производњу сертификованих садница или стандардног садног материјала. Визуелан преглед матичњака врши се најмање два пута годишње, а реиндексирање у одређеним интервалима од неколико година.

Стандардни материјал

У промету се обележава етикетом наранџасте боје и производи се умножавањем сертификованог материјала.
Стандардни садни материјал настао умножавањам материјала од стандардних садница

(у промету се обележава етикетом наранџасте боје уз ознаку С-А) – Матичњаци из којих ова категорија садница потиче прегледају се једанпут помолошки и два пута фитосанитарно у току вегетације. Представља најнижу категорију садног материјала, намењену локалном тржишту и аматерима.

ТопПрес/ Извор: Пољопривредне стручне и саветодавне службе

Аутор: Дипл. инж. Марија Ивановић