Без овог уверења технички преглед се обуставља: Спремите 6.610 динара и још гомилу папира

Без овог уверења технички преглед се обуставља: Спремите 6.610 динара и још гомилу папира

Уместо да појефтини, регистрација возила поскупела! За то постоји разлог, а ево колико сада кошта
Сазнајемо: Ево у ком тренутку ће се одузимати возила због вожње у пијаном стању
Од сутра ригорознија контрола возила уз фотографисање

Ступањем на снагу одредби Правилника о техничком прегледу возила од 5. јула приликом вршења техничког прегледа, за возила која су преправљена, обавезна је провера да ли возило поседује одговарајуће Уверење о испитивању возила које издаје Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије. А да бисте га добили, морате да издвојите 6.610 динара.

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије успоставила је апликацију кроз коју технички прегледи врше провере да ли је за возило издато Уверење о испитивању возила у складу са прописима, наводи се у саопштењу агенције.

Уколико се уверење за одређено возило не налази у бази података Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, технички преглед се обуставља док се не изврше потребне провере, указује се у саопштењу.

Уколико се установи да уверење које је странка доставила на увид техничком прегледу, није у складу са законским одредбама не може се извршити технички преглед возила.

Како се напомиње, провера докумената које су странке достављале техничким прегледима, установљено је да одређен број уверења није издат од стране Агенције за безбедност саобраћаја, као ни од организација које су у претходном периоду биле овлашћене за послове испитивања возила.

Агенција такође апелује на све власнике возила, да уколико врше преправке на својим возилима, поштују прописе и информишу се на сајту Агенције за безбедност саобраћаја о поступку испитивања возила, како би избегли евентуалне непријатности услед појаве одређеног броја уверења које нису издата на прописаним и заштићеним обрасцима.

Како доћи до уверења?

Да би дошли до овог важног папира, возачи најпре морају спремити 6.610 динара, а онда поднети захтев за испитивање преправљених возила Агенцији. Образац захтева може се преузети са њихове веб странице.

Уз њега возач доставља одговарајућу документацију према Правилнику о испитивању возила и то најмање:

документацију о возилу, опреми и деловима
податке о возилу које се сматра предметом преправке
назнаку и опис преправке
одговарајућу техничку документацију (опис, скице, цртежи) у зависности од врсте преправке
доказ да је преправка извршена у складу са смерницама које одређује произвођач возила које се преправља или на начин за који је произвођач потврдио да се може извести на возилу
изјаву произвођача, надграђивача или извршиоца преправке о усаглашености преправксе са прилогом произвођача возила или уграђеним елементима
доказ о плаћеној републичкој администативној такси у износу од 310 динара
доказ о плаћеној цени услуге обраде документације за испитивање возила у износу од 3.300 динара

Када овлашћено правно лице за испитивање возила изда Позитиван извештај о испитивању, подносилац захтева је дужан да изврши технички преглед, а после прегледа и овере да је возило технички исправно он доставља извештај овлашћеном правном лицу уз доказ о плаћеној цени услуге издавања уверења о испитивању возила у износу од 3.000 динара. Тек тада Агенција за безбедност саобраћаја му издаје Уверење о испитивању.

ТопПрес/ Извор: Танјуг, А.Р

KOMENTARI

TOPPRESS: 0
DISQUS: 0