У Србији живи 700.000 особа са инвалидитетом, сутра је њихов дан, а ово су само неки од проблема са којима се суочавају

У Србији живи 700.000 особа са инвалидитетом, сутра је њихов дан, а ово су само неки од проблема са којима се суочавају

У сусрет 3. децембру, Међународном дану особа са инвалидитетом, Покрајински заштитник грађана – омбудсман навео је данас да се процењује да у Србији око 700.000 особа има неки облик инвалидитета и да се особе са инвалидитетом суочавају са бројним проблемима.

Пре свега се суочавају са проблемом сиромашšтва, незапослености, друшšтвене изолације и дискриминације, саопштио је Покрајински омбудсман.

Образовање, кретање, доступност…

Проблеми постоје, наводи се, и у области образовања, примени основних института социјалне зашšтите, слободи кретања и приступачности зграда јавне власти, као и кретања унутар тих зграда, ограниченим капацитетима установа за смеšтај особа са инвалидитетом, као и проблемима у области здравствене зашšтите, а нарочито у зашšтити репродуктивних права žжена са инвалидитетом.

На законодавном плану у Србији су учињени значајни помаци. У пракси су, међутим, позитивни помаци спорији, због чега особе са инвалидитетом не могу на равноправан и активан начин учествовати у жžивоту заједнице.

Иако су суочене са бројним проблемима, особе са инвалидитетом се не обраћају у великом броју Покрајинском омбудсману, каже се у саопштењу.

Покрајински омбудсман апелује на медије да у свом извешšтавању пошšтују урођено достојанство особа са инвалидитетом, њихову индивидуалну аутономију и право да одлучују о свом жžивоту.

Дискриминација, стереотипи, предрасуде

По мишšљењу Покрајинског омбудсмана, то је један од начина да се неутрализују и обеснажžе стереотипи и предрасуде које прате особе са инвалидитетом.

Покрајински омбудсман је изричит у становиšту да инвалидитет није и да никад не можžе постати разлог за недостојанствен žживот. Као делу људског рода, особама са инвалидитетом припадају сва људска права и основне слободе, без икакве дискриминације, наведено је у саопштењу.

ToпПрес/ Извор: Танјуг

KOMENTARI