Лична карта обавезан документ: Ево која је процедура за њено издавање

Лична карта обавезан документ: Ево која је процедура за њено издавање

Топола – Старе личне карте престале су да важе крајем 2016. године, ипак већина грађана старије животне доби и даље поседује тзв. папирну личну карту. Како је употреба нове биометријске личне карте обавезна, грађани који је немају морају што пре да поднесу захтев за издавање овог документа.

Поред захтева потребно је прибавити и следећу документацију:

„За издавање личне карте потребно је уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених издат у Републици Србији, доказ о идентитету (лична карта или пасош) и доказ о уплаћеним накнадама за цену обрасца личне карте у износу од 928,80 динара и за трошкове техничке израде личне карте у износу од 226,00 динара. Полицијска управа, односно полицијска станица, по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке неопходне за решавање по захтеву за издавање личне карте (уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених и венчаних), од органа који води службену евиденцију о тим подацима, односно од надлежне матичне службе“, речено је у МУП.

Грађани Тополе, захтеве за издавање личне карте подносе у Полицијској станици у Тополи радним данима у времену од 7,30 до 15,30 часова.

„Странка и сама ако жели или већ поседује извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије, може да донесе на увид наведене јавне исправе за решавање њеног захтева у што краћем року. Напомињемо да се подаци прибављају по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених и евиденције држављана Републике Србије, а које воде надлежни органи Републике Србије“, кажу у МУП.

Све потребне информације у вези са издавањем наведеног личног документа грађани могу да добију у просторијама Полицијске станице у Тополи, као и путем сајта МУП-а Републике Србије.

ТопПрес

 

 

KOMENTARI