На евиденцији крагујевачке филијале Националне службе за запошљавање налази се око 19.000 лица, што је за 2.000 мање у односу на претходну годину. На тржишту рада и даље су најтраженија занимања металске струке.

Од почетка ове године евидентирано је око 12.500 запошљавања, што је за 4.000 више у односу на 2017. годину.

Међу лицима која су се запослила најбројнија су она са средњом стручном спремом. С обзиром на то да у дефицитарна занимања спадају електро и гасни заваривачи, Национална служба за запошњавање оранизовала је обуку за 15 незапослених како би могла да одговори потребама тржишта рада.

Услед дугогодишњег чекања на посао, многи Крагујевчани се опредељују за самозапошљавање и покретање сопственог бизниса.

ТопПрес/ Извор: ИнфоКГ