foto-tanjug-tanja-valinfoto-tanjug-tanja-valin

Нове цене за возила са страним таблицама се уводе због усклађивања девизног ценовника путарине са важећим курсом евра, саопштили су „Путеви Србије“.

У Србији ће се од сутра примењивати више цене путарине на ауто-путевима за возила са страним таблицама, најавили су „Путеви Србије“. Тако ће путарина за аутомобил од Београда до Ниша, која је износила 6,5 евра, од сутра бити седам евра.

Претходни девизни ценовник путарине је био обрачунат на основу курсне листе бр. 218 Народне Банке Србије, на дан 13. новембар 2014. године, када је средњи курс евра износио 120,3918 динара.

Усклађивање девизног ценовника за наплату путарине, односно промене цена изражених у еврима, вршило се у складу са променом званичног средњег курса НБС од плус или минус три одсто.

Курс је током 2018. године био значајно нижи од наведеног курса у 2014. године и пошто је стабилан дужи временски период „Путеви Србије“ су, уз сагласност Владе Србије, изменили претходну Одлуку у делу који се односи на критеријуме за усклађивање девизног ценовника путарине.

На основу нове одлуке, садашњи девизни ценовник је обрачунат по курсној листи бр. 173 од 10. септембра ове године и средњем курсу евра 118,2951 динара.

На основу нове одлуке, усклађивање девизног ценовника ће се вршити при промени званичног средњег курса евра према динару од плус или минус један одсто.

Нова одлука дефинише и заокруживање цена у еврима, тако да се вредност од 0,01 до 0,49 евра заокружује на 0,5 евра, а од 0,51 до 0,99 на један евро.

ToпПрес/ Извор: Танјуг