Управа за шуме обавестила је кориснике ловишта у Србији да ради заштите и регулисања бројности популације зеца (Лепус еуропаеус Палл) предузму мере ограничења трајања ловне сезоне за ову ловостајем заштићену врсту дивљачи у периоду од 15. октобра до 15. децембра.

Како истичу у Управи, сваки корисник ловишта који је годишњим планом предвидео лов на зеца у обавези је да први пробни лов на зеца организује у периоду од 15. до 25. октобра текуће ловне године те на основу тога изврши прикупљање оба очна сочива свих одстрељених зечева и достави их на анализу релевантној институцији како би се утврдила старост одстрељених јединки и реални прираст у одређеној микропопулацији зеца.

У обавештењу се додаје да је након добијених резултата анализе сваки корисник ловишта у обавези да за ловиште којим газдује одреди мере у погледу лова зеца у текућој ловној години.

ТопПрес/ Извор: Танјуг