Општина Топола добила захвалницу за успешну реализацију три пројекта  које финансира Европска унија

Општина Топола добила захвалницу за успешну реализацију три пројекта које финансира Европска унија

Топола – Општина Топола је крајем јуна 2021. добила захвалницу за успешну реализацију три пројекта које финансира Европска унија преко Програма подршке Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО, објављено је на сајту општине Топола.

Пројекат “Снага ГИС-а за друштвено-економски развој општине Топола” допринео је ефикаснијем пружању услуга локалне управе, бољем управљању земљиштем и коришћењу друштвено-економских потенцијала општине Топола. Такође, створени су услови за боље планирање засновано на коришћењу тачних података као и за доношење одлука и управљање општинским ресурсима кроз побољшање институционалних, техничких и људских капацитета за примену Географског информационог система.
Реализација овог пројекта омогућила је Општини Топола унапређење институционалних капацитета, као и унапређење људских и техничких капацитета за кориштење ГИСа у општини Топола и другим предузећима, установама и организацијама. ГИС платформа Општине Топола налази се на линку https://gis.topola.rs/

Пројекат “Унапређивање економског развоја подршком гајења воћа у општини Топола” на општем нивоу допринео је стварање повољних услова за економски развој општине Топола кроз подршку воћарству. Конкретно, захваљујући пројекту, повећава се учешће мале породичне воћарске индустрије на српском и другим тржиштима и унапређује се подршка локалној економији кроз стварање нових радних места у индустрији.
Свеобухватни циљ пројекта био је стварање повољних услова за економски развој у општини Топола кроз подршку индустрије воћарства. Израдом пројектно техничке документације за систем за наводњавање створени су услови за изградњу система за наводњавање који ће покривати земљиште од 300 ха у општини Топола. Кроз пројекат урађена је пројектно техничка документација за секундарну мрежу, тако да су се стекли услови за извођење целокупног система за наводњавање. У току је извођење радова на примарној мрежи- дистрибутивном воду.

Пројекат “Израда Плана Детаљне Регулације за економски развој радне зоне 4 у Тополи” допринео је стварању повољних економских услова, развоју постојећих и привлачењу нових инвестиција, те унапређењу јавне инфраструктуре у општини Топола. Конкретно, захваљујући пројекту, побољшани су услови за економски развој општине Топола кроз израду плана детаљне регулације (ПДР) за радну зону 4.
Ова зона је веома важна за Тополу, јер има велики потенцијал за раст и ширење. Пројекат је обухватао израду и усвајање Плана детаљне регулације за горе поменуту радну зону. У Тополи има укупно 4 радне зоне. Осталих 3 су у потпуности регулисане и њихови капацитети су готово исцрпљени. Регулацијом Радне зоне 4 (површина од 9 ха), испуњени су кључни услови за даље инвестирање у ову зоне и тиме остварен локални економски развој Тополе, наводи се на сајту општине Топола.

ТопПрес

KOMENTARI