Држава Србија ће по основу рођења детета у 2022. години обезбедити бесповратну подршку за решевање стамбеног питања од највише 20.000 евра, а одлука се не односи само на прворођено дете већ на свако новорођено. Државна подршка је бесповратна, а даваће се за остваривање права на изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде (кућа) или стана, наводи се у Одлуци Владе Србије објављеној у Службеном гласнику.

На подручјима девастираних локалних самоуправа државна помоћ износиће 50 одсто вредности радова на изградњи куће.

У осталим градовима и општинама за изградњу куће подршка је 20 посто вредности радова на изградњи.

Вредност радова на изградњи опредељује се на основу техничког описа са пописом радова и предмером и предрачуном радова који је оверен од одговорног пројектанта.

За куповину куће или стана државна помоћ је 20 одсто процењене вредности некретнине од стане пореског органа, а може бити највише до 20 процената купопродајне цене.

Државна новчана средства од 20 одсто вредности биће додељивана за учешће у куповини куће или стана путем стамбеног кредита.

Средства за ову државну подршку биће обезбеђена из буџета Србије и то кроз раздео Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Новодонетом Уредбом Влада Србије претходно је одредила ближе услове и начин остваривања права из Закона о финансијској подршци породици са децом.

Наводи се да право може остварити мајка за дете рођено 1. јануара 2022. и касније, а изузетно, у случају смрти мајке детета, право може остварити и отац детета.

Услов за државну помоћ је да мајка први пут стиче у својину кућу или стан на територији Србије.

Уколико се подршка тражи за изградњу куће плац мора бити у власништву мајке, да је без терета и има издату грађевинску дозволу.

Кућа или стан који се купују морају бити уписани у катастар непокретности и без терета.

Мајка-подносилац захтева мора поднети доказе о брачној или ванбрачној заједници, односно статусу једнородитељске породице.

Неопходно је доказати уверењем да постоји регистровано пребивалиште у претходних пет година од дана подношења захтева, и дати изјаву да се нема у власништву стан или кућа на територији Србије.

Уз додатне услове државну подршку може остварити и мајка која је страни држављанин. Захтев са документацијом и доказима подноси се надлежном органу локалне самоуправе.

О захтеву даље одлучује Комисија за доделу новчаних средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповини куће или стана по основу рођења детета.

Васић: Владина уредба помаже младима и подстиче станоградњу

Владина уредба о помоћи младима за куповину прве некретнине по основу рођења детета је одличан потез, који ће мотивисати младе да рађају децу и решавају свој стамбени проблем, а с друге стране очекујемо да ће подстаћи станоградњу и повећати број стамбених кредита, изјавио је за Танјуг генерални секретар Удружења банака Србије Владимир Васић.

„Почетак је увек тежак и подршка државе младима у том периоду је веома важна, а када знамо каква нам је демографска слика, онда је сасвим јасно да је ово добар потез и са хуманог али и са економског гледишта. Са хуманог јер ће тих 20.000 евра бити значајна помоћ младима, а са економског пошто ће подстаћи станоградњу“, објашњава Васић.

Додаје да се на тај начин заправо подстиче цела економија, будући да у станоградњи на овај или онај начин учествује више од 50 разних делатности.

Према његовим речима сама станоградња чини пар процената бруто-друштвеног производа а када се додају и делатности које у њој суделују, онда то прелази и 15 одсто БДП-а.

Васић наводи да је 20.000 евра колико бесповратно даје држава значајна сума и да може да буде лепо учешће за стамбени кредит јер је реално претпоставити да ће један број младих недостајућа средства за куповину стана обезбеђивати управо из стамбених кредита.

„За очекивати је да ће ово довести до пораста стамбених кредита. Њих у Србији даје петнаестак банака и мислим да ће то дати додатни импулс и кредитирању станоградње“, каже за Танјуг Васић.

Уредбом Владе Србије је прописано да породице које су добиле дете после 1. јануара ове године од државе могу да добију помоћ за куповину или учешће у куповини некретнине у износу од 20.000 евра.

ТопПрес/  Извор: Танјуг