Фото: ТанјугФото: Танјуг

Пољопривредницима  у Србији од 19. марта су на располагању повољни кредити за пролећну сетву. То су субвенционисане позајмице где је камата за жене, власнице газдинстава и млађе од 40 година један одсто, а за све остале – три. Да би неко поднео захтев за кредит, услов је да је газдинство регистровано, а држава дотира део камате како би позајмица била повољна.

Како кажу у Министарству пољоприведе, корисници могу поднети захтев за набавку материјала за биљну производњу, куповину стоке, механизацију, опрему и храну за животиње. Максимални износ средстава који у току године породична пољопривредна газдинства и предузетници могу да остваре је 6.000.000 динара, док фирме и задруге могу субвенционисаним кредитом да обезбеде 18.000.000 динара.

– С обзиром на то да ресорно министарство преузима обавезу да плати део камате банкама, номинална каматна стопа за комерцијална регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу износи три одсто на неотплаћени део кредита – истичу у ресорном министарству.

– Период отплате кредита може бити до једне године, од једне до три године и од три до пет година. У случају да се корисници определе да кредит отплате у року до годину дана, односно од једне до три године, са банком се могу договорити да рате отплаћују у месечним, тромесечним, шестомесечним или годишњим ратама.

У случају да се определе да период отплате буде од три до пет година, рате могу искључиво бити шестомесечне. Посебне погодности, у погледу ниже каматне стопе, имају власници пољопривредних газдинстава који су млађи од 40 година, жене и пољопривредници који раде у подручјима са отежаним условима. Номинална каматна стопа је један одсто.

– Кредитом са роком отплате од три до пет година, корисници могу набавити само одређене врсте механизације и опреме и могу да остваре само један захтев током године – кажу у министарству.

– За разлику до максималног износа могу да остваре право на субвенционисани кредит за нешто друго, али уз отплату од године до три. Уколико се пољопривредници определе да користе кредит са роком отплате до три године, могу да остваре право на мировање у отплати главнице у периоду до годину дана. Средства се одобравају у динарима и враћају у истој валути.

Банке које дају субвенционисане пољопривредне кредите су: Збербанка, Ерсте, НЛБ, Прокредит банка, Банка Интеза, ОТП, Креди агрикол, Уникредит, Халк банка, Комерцијална банка и Банка Поштанска штедионица.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости, Ј. Субин