Републички завод за статистику објавио је Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године.

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству пописивача да до 5. августа 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода: stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs

Општи услови које кандидат треба да испуни: – Држављанство Републике Србије; – Пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији; – Најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пијаве; – Стечено најмање трогодишње средње образовање; – Да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак, каже се у саопштењу за медије.

Посебни услови које кандидат треба да испуни: – Познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата; – Могућност приступа интернету током периода ангажовања.

Детаљније информације о задацима пописивача и процедури за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.

ТопПрес