Држава ће дати гаранције за кредит Србијагасу од 200 милиона евра који ће бити узет од шест банака, наводи се у предлогу закона који је у скупштинској процедури.

Србијагас ће се ради обезбеђивања текуће ликвидности и измирења обавеза за увоз гаса задужити код Банке Интеза, Рајфајзена, Комерцијалне, Сбербанке, ОТП и НЛБ банке.

Поступак за набавку финансијских услуга – кредита спровео је Србијагас, а банке ће новац позајмити по каматној стопи која износи тромесечни ЕУРИБОР увећан за фиксну маржу у распону од 1,35 процената до 1,82 одсто годишње.

Период трајања кредита је две односно три године, укључујући период почека у трајању од три месеца.

Србија преузима обавезу да неопозиво, безусловно, без приговора и на први позив гарантује, да ће измирити дуг Србијагаса према овим банкама уколико државна компанија то пропусти.

Законом је дефинисано да средства обезбеђена овим кредитима Србијагас има држати на посебном наменском рачуну код НБС.

Тај новац ће бити коришћен за плаћање обавеза Србијагаса само уз сагласност министра финансија.

Наводи се да се у буџету за 2022. годину наводи да влада може да одлучи о покретању поступка за давање кредитних гаранција “ ради очувања финансијске стабилности, спречавања наступања или отклањања последица ванредних околности које могу да угрозе живот или здравље људи или да проузрокују штету већих размера, у износу до 24.000.000.000 динара“.

Додаје се да је због прекида у снабдевању гасом због хаварије у новембру у Бугарској Србијагас увезао интервентне количине гаса из Мађарске и тако обезбедио сигуран рад система за све потрошаче.

Додаје се да је Србијагас и у току децембра ангажовао значајан износ сопствених средстава за увоз интервентних количина природног гаса.

Наводи се да је Србијагас и даље принуђен да увози додатне количине природног гаса што директно утиче на његову текућу ликвидност с обзиром да се ради о куповини природног гаса по значајно већим набавним ценама.

Објашњено је и да се увоз интервентних количина углавном плаћа авансно те да Србијагас није у могућности да из текуће ликвидности обезбеди потребна средства.

ТопПрес/ Извор: Танјуг