Удружење судија и тужилаца Србије саопштило је данас да су у највећем броју судова у Србији судије добиле умањене плате за време коришћења годишњих одмора, а то умањење, како наводи, није симболично, јер је за седам дана коришћења одмора у јуну умањење је било и преко 6.000 динара.

За УСТ је нарочито неприхватљиво што се, како каже, на територији исте државе различито поступа од суда до суда, па се судијама у појединим судовима накнаде за време коришћења годишњег одмора исплаћују у целости, а у већини умањено.

Иначе плате за судије обрачунавају рачуноводства сваког суда у том суду, по одређеном програму. За плате судија је задужен ВСС, а за плате запослених у судовима Министарство правде.

Због различитог тумачења и примене закона, и бојазни да ће ово наставити и у наредним месецима када се користи годишњи одмор, па чак и за време државних и верских празника, УСТ је позвао Високи савет судства да заштити материјални положај судија и обезбеди пуну примену Закона о судијама према.

Према том Закону „судија има право на плату у складу са достојанством судијске функције и његовом одговорношћу, те да плата судије значи гаранцију његове независности и сигурности његове породице“.

УСТ је подсетило да сви остали запослени у судовима своје право на годишњи одмор користе несметано и да су заштићени применом Закона о платама државних службеника и намештеника и Посебним колективним уговором, док су судије препуштене произвољном тумачењу са позивом на одредбе Закона о раду.

Прмеа ставу УСТ, Закон о раду се никако не може применити на судије јер се односи на запослена, а не изабрана лица, на шта, како напомиње јасно и недвосмислено упућује Закон о судијама.

Ово струковно удружење је истакло да ће се и даље залагати за побољшање положаја судија и да ће преко својих представника у радној групи за израду Измена и допуна Закона о судијама инсистирати да се област материјалне независтности судија свеобухватно реши тим законом и да се више не оставља простор за различита тумечања, која како се испоставило, иду на штету судија.

Поред тога, ће како каже, инсистирати на другачијем обрачуну зарада и начину утврђивања коефицијента судија према програму који је УСТ детаљно израдио, а који ће обухватити и право на регрес за коришћење годишњег одмора који је признат носиоцима правосудних функција у свим земљама у окружењу.

ТопПрес/ Извор: Танјуг