foto - shutterstockfoto - shutterstock

ТАТЕ у Србији још нису спремне да преузму на себе бригу о потомству, бар тако показују незванични подаци. Тек око 300 њих тренутно је посао заменило за промену пелена, борбу са грчевима и првим зубићима. Када ступи на снагу Закон о финансијској подршци породицама са децом, знаће се тачан број очева који ће после трећег месеца, односно по истеку породиљског боловања мајке, неговати своје наследнике.

Нису наши очеви затровани предрасудама, нити оптерећени стереотипима, већ им у прилог не иде процедура. Наиме, да би отац користио своја права предвиђена законом, он мора да буде у радном односу, да је мајка спречена да се стара о детету или га је напустила.

– По доступним подацима, али и према резултатима који произилазе из нашег истраживања о усклађивању рада и родитељства, заиста мали број очева користи законом омогућено право на одсуство ради неге детета – каже Славица Ђукић Дејановић, министар без портфеља задужена за демографију у популациону политику. – Разлог лежи, између осталог и у културолошким обрасцима који у нашој земљи преовлађују, а по којима је мајка та која је одговорна за бригу о детету.

Циљ нашег кабинета јесте јачање партнерских односа унутар породице и јачање улоге оца у нези, одгоју и васпитању детета, а он је предвиђен и новом стратегијом за подстицање рађања.

Новим законским решењима однос према родитељству се полако мења и поставља мушкарца у нове друштвене оквире, али су његови ефекти још увек веома слаби.

РАД ПОД ПРИТИСКОМ
ПОСТОЈЕ земље у којима се благонаклоно гледа на оне који су се одлучили да узму породиљско одсуство. Примера ради, у Шведској се то чак уписује и у биографију и уважава као предност када се тражи неки други посао. Шведска је још 1974. године увела „родитељско“ одсуство уместо „материнског“. Сматра се да је мушкарац који проведе више од 60 дана сам са дететом идеалан кандидат за рад под притиском и стресом.

– У 2017. години, преко Секретаријата за социјалну заштиту Београда, накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета користило је 79 очева, што је за 10 више него у 2016. години, када је ово одсуство користило 69 очева – каже Наташа Станисављевић, градски секретар за социјалну заштиту. – Од почетка 2018. до данас поднето је 10 захтева.

Право на ово одсуство траје од истека породиљског одсуства, односно од трећег месеца до навршених 365 дана од рођења детета, за прво и друго дете, или две године за треће, четврто и свако наредно дете. Ово право може користити један од родитеља, на основу међусобног договора. Када отац преузима одсуство, подноси послодавцу захтев уз који прилаже извештај о привременој спречености за рад (дознаку), међусобни договор супружника у писаној форми и потврду издату од стране супругиног послодавца у којој се наводи период у којем је супруга користила породиљско одсуство и одсуство с рада ради неге детета и када је почела да ради.

– На основу поднетог захтева и наведене документације, послодавац доноси решење којим одобрава запосленом одсуство с рада у траженом периоду и доставља Секретаријату за социјалну заштиту захтев за накнаду зараде, са прописаном документацијом – каже Станисављевићева. – Услов за остваривање права на одсуство ради неге детета оца је да је мајка детета у радном односу. Отац може да користи право на ово одсуство и кад мајка напусти дете, умре или је из других оправданих разлога спречена да користи то право (издржавање казне затвора, тежа болест…).

Родитељи одсуство могу да користе наизменично.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости, Ј.Ж.Скендерија